skip to Main Content

Organisatie en Visie

Tijd en aandacht voor zorg op maat!

Organisatie: Zorggelden naar de zorg en meebewegen met de altijd veranderende zorgvraag!

Loug is ontstaan nadat een enthousiaste groep begeleiders en zorgverleners zag dat de zorg beter moest en besloot dit zélf te gaan organiseren.
Die enthousiaste groep, dat zijn wij: een team dat tegenwoordig bestaat uit acht vaste krachten en één werkend-lerende. Wij wilden verandering brengen aan de zorg en aan de manier waarop het georganiseerd wordt. Wij vinden het belangrijk dat zorggeld besteed wordt aan zorg en dat onze organisatie flexibel mee kan bewegen met de altijd veranderende zorgvraag.
Onze ervaringen hebben ons geleerd dat de belangen van zorgvragers en zorgverleners niet altijd overeenkomen met de belangen van een organisatie waaronder deze zorg valt. Veel zorgorganisaties in Nederland bestaan uit (hiërarchische) lagen en verbindingen die de zorg vaak duurder en ingewikkelder maken dan nodig. Zorggelden worden ingezet om organisatiestructuren in stand te houden en er stroomt op deze manier te weinig geld door naar ‘de werkvloer’. Hierdoor neemt de druk op de zorg toe en daarmee wordt de zorg voor veel mensen een steeds minder aantrekkelijk beroep.
Om verandering te bewerkstelligen hebben we eind 2018 onze eigen vereniging Loug opgericht. Loug wordt bestuurd en georganiseerd door onszelf!
De teamleden met een vast contract zijn de leden van de vereniging Loug. Met elkaar bepalen we de koers van onze vereniging, met het vizier op de zorgvraag die voor ons ligt. Zo blijven we scherp kijken naar wat de zorg nodig heeft en passen we ons hierop aan.

Doordat wij de organisatie zelf runnen gaat er geen geld naar onnodige kostenposten en kunnen we dit besteden aan meer tijd en persoonlijke aandacht voor de zorgvrager. Hiernaast bewegen we makkelijker met de zorgvraag mee omdat er niet gewacht hoeft te worden op een besluit van een manager, planner, boekhouder of bestuurder. Mocht de zorgvraag vandaag veranderen, kunnen wij hier direct op inspelen.

Ook voor de teamleden is er een groot voordeel aan onze werkwijze; er is veel ruimte voor ontwikkeling en zelfontplooiing. We zijn van vele markten thuis en hebben verschillende talenten. Ieder lid zet haar of zijn talenten in ten behoeve van de zorg en de organisatie. We helpen elkaar en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor ónze vereniging Loug. Werk waar we trots op zijn!

Visie: wars van hokjesdenken met de autonome mens als uitganspunt

De houdbaarheid van goede zorg in Nederland is één van de grootste nationale vraagstukken voor de komende jaren. Wij denken dat de wijze waarop wij onze zorg vormgeven de zorgkwaliteit bevorderd én de zorg betaalbaar houdt. We creëren een klimaat waarin eigen keuzes van de zorgvrager centraal staan en waarin ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling. Zorg op maat met oog op de mens achter de zorgvraag.

Onder het kopje Hoe werken wij kun je lezen op welke manier wij begeleiden en zorg verlenen. Ons uitgangspunt is dat íeder mens, vroeg of laat, hulp nodig heeft in het leven. Wie bieden graag die hulp, door náást de zorgvrager te gaan staan.

Samen met de zorgvrager zoeken wij naar wat er nodig is om prettig te kunnen wonen, werken en leven. Wij willen niet voor de zorgvrager beslissen wat er nodig is maar dit juist samen onderzoeken. Zelf regie houden en zelf leren van de beslissingen die je neemt vinden wij waardevoller dan leven zoals een zorgverlener of begeleider vindt dat het moet.
Wij geloven niet in hokjesdenken. Een mens is een mens en is niet haar of zijn zorgvraag. Een zorgvraag hoeft niet te bepalen waar je prettig woont en hoe je op een fijne manier leeft. Bij ons in Warffum wonen verschillende mensen met verschillende zorgvragen.

Het is in de zorgwereld lang een automatisme geweest om bijvoorbeeld oudere mensen tussen andere oudere mensen te plaatsen en mensen met een verstandelijke beperking met andere mensen met een verstandelijke beperking. Je mogelijkheden en onmogelijkheden worden zo leidend voor waar je wél of juist niet mag wonen.
Kijkend naar hoe we de samenleving hebben ingericht, zou je kunnen stellen dat zorgvragers op deze manier buiten de samenleving worden geplaatst. Een samenleving bestaat immers uit allerlei verschillende mensen, met verschillende mogelijkheden en onmogelijkheden die niet bepalend zijn voor waar je wél of niet mag wonen. Wij denken dat hetzelfde moet gelden voor mensen die hulp nodig hebben in het leven
Als iemand oud wordt en niet alles meer zelfstandig kan doen, hoeft diegene niet per sé met andere oudere mensen te wonen. En als je een verstandelijke beperking hebt kan het fijn zijn op een plek speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking te zijn, maar het hóeft niet

Ben je geïnteresseerd om ons zorgteam te versterken, of zoek je een stage of werk-leerplek?

Klik dan hier

Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt.

Back To Top