skip to Main Content

Uitsluitcriteria

We houden er niet van om te spreken over doelgroepen. Dit omdat we werken vanuit de overtuiging dat iedereen in zijn of haar leven wel eens hulp nodig heeft. De reden waarom je hulp nodig hebt hoeft er, in onze ogen, niet voor te zorgen dat je in een hokje/ doelgroep wordt gezet. We begrijpen dat de zorg op dit moment zo in elkaar zit dat het wél van belang is om duidelijk te maken wat je als organisatie kan bieden aan zorgvragers.

We hanteren zelf als uitgangspunt dat iedereen van 0 tot 100 met een vraag op het gebied van wonen, werken en leven bij ons welkom is. We kijken daarin wel kritisch of wij als organisatie een het juiste antwoord zijn op de zorg / hulpvraag en of de zorgvrager geen gevaar is voor zijn of haar medebewoners of de omgeving.

Met bovenstaande alinea als leidraad hebben wij op dit moment een aantal uitsluitcriteria:

 • Onvrijwillige zorg, zoals beschreven staat in de wet zorg en dwang zoals o.a.:
  • Beperking van bewegingsvrijheid (ook fixatie)

   Hiermee bedoelen we dat wij zorgvragers niet beperken in hun bewegingsvrijheid. Dit betekent in de praktijk dat

   • wij onze deuren niet op slot hebben, zorgvragers kunnen in- en uitlopen wanneer ze dit zelf willen.
   • Zorgvragers worden niet tegen hun wil fysiek vastgehouden.
  • In- en opsluiten
   • Zorgvragers hebben zelf de sleutel van hun kamer of appartement. We sluiten geen zorgvragers op.
  • Onderzoek van kleding of lichaam
   • Er wordt geen onderzoek gedaan in de kleding of aan het lichaam van een zorgvrager.
  • Beperking van vrijheid om het eigen leven in te richten
   • Zorgvragers hebben altijd regie over hun eigen leven, tenzij ze keuzes maken die hun veiligheid in gevaar brengen.
 • Geweld, zowel verbaal als non-verbaal
 • Seksueel grensoverschrijdend gedrag
 • Verslaving aan alcohol en/of drugs en geen bereidheid tot behandeling hiertoe
 • Ernstige psychiatrische problematiek
 • Zorg waarvan de organisatie op dat moment inschat het niet te kunnen bieden

Wanneer blijkt dat een zorgvrager niet past bij ons als organisatie, zullen we ons best doen te ondersteunen passende zorg op een passende plek te vinden.

Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt.

Back To Top