skip to Main Content

Privacyverklaring

Loug Warffum, hierna te noemen Loug, verwerkt persoonsgegevens. Dit doet Loug voor de eigen organisatie. Door de aard van onze dienstverlening beschikken wij over bepaalde gegevens van je. In deze verklaring leggen we uit welke (persoons)gegevens wij verwerken, wanneer we dit doen en voor welke doeleinden.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van gegevens van en door Loug.

Loug verwerkt gegevens die verstrekt zijn door de mensen die gebruik maken van de diensten, in de breedste zin van het woord, van Loug. Daarnaast verwerkt Loug gegevens die verstrekt zijn door mensen die diensten leveren aan Loug.

Loug verzamelt gegevens bij het aangaan van: een zorgovereenkomst, arbeidsovereenkomst en projectopdrachten, vrijwilligersovereenkomst.

In het algemeen verzamelen wij alleen gegevens die noodzakelijk zijn om de diensten te verlenen.
De algemene gegevens die wij verzamelen zijn:

(bedrijfs)naam
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer
Emailadres
Geslacht
Geboortedatum
De algemene gegevens zijn nodig om de overeenkomsten en lidmaatschappen tot stand te brengen.

Wanneer je een zorgovereenkomst met ons afsluit dan verzamelen we naast bovenstaande algemene gegevens ook nog de volgende gegevens van je:

Diagnose en indicatie
Medische informatie
Dossier vorige zorgverlener (wanneer van toepassing)
BSN
Kopie ID
Zorgverzekeringsgegevens
Contactgegevens belangenbehartigers
De bovenstaande gegevens worden verzameld om de zorg op een juiste manier te kunnen leveren en te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die we hebben.

Arbeidsovereenkomst

Ook wanneer je vrijwilliger bent binnen onze organisatie hebben we naast de algemene gegevens soms ook nog andere gegevens van je nodig:

IBAN
BSN
VOG
Kopie ID
Bij het aangaan van een vrijwilligersovereenkomst verzamelen we bovenstaande gegevens om te controleren of je in sommige gevallen geschikt bent om als vrijwilliger te werken. Een voorbeeld hiervan is het VOG. Wanneer je regelmatig in aanraking komt met onze bewoners, die soms kwetsbaar zijn, willen we zeker weten dat je geen risico vormt.

Je kunt altijd inzicht krijgen in de gegevens die door ons worden verwerkt. Ook kun je je gegevens laten aanpassen of laten verwijderen. Let wel, wij kunnen niet altijd gehoor geven aan jouw vraag om gegevens te verwijderen. Wij moeten bijvoorbeeld bij een arbeidsovereenkomst bepaalde stukken zeven jaar bewaren. Als wij geen gehoor kunnen geven aan jouw verzoek dan zullen we dit aan je uitleggen. Wanneer je inzicht wil in jouw gegevens of iets wil wijzigen of verwijderen dan kun je contact op nemen met ons via info@lougwarffum.nl

Loug neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw gegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, vernietiging (al dan niet opzettelijk), verspreiding of een andere vorm van onrechtmatige verwerking van je gegevens.
Alle digitale gegevens worden bewaard op beveiligde servers. Daarnaast worden de gegevens die aan ons op papier zijn verstrekt, bewaard in een brandkast. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat. Een beperkt aantal mensen heeft toegang tot jouw gegevens. Jouw gegevens zijn alleen inzichtelijk en toegankelijk voor medewerkers van Loug die deze nodig hebben voor het uitvoeren van hun werk.

Wij bewaren jouw gegevens voor de doeleinden zoals eerder in dit document beschreven. Dit doen wij niet langer dan nodig is.

Het kan zijn dat we jouw gegevens moeten delen met een ander bedrijf. Bijvoorbeeld voor het uitvoeren van de loonadministratie. Dit zijn verwerkers. Wij geven aan de verwerker alleen de noodzakelijke gegevens en deze verwerkers worden verplicht om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij sluiten met alle verwerkers een overeenkomst af waarin bovenstaande zaken zijn opgenomen.

Alle informatie die op onze website (teksten, logo’s, illustraties en foto’s) zijn ons eigendom of zijn met toestemming opgenomen. Het is niet toegestaan om, zonder onze toestemming, deze informatie te kopiëren, door te sturen of tegen vergoeding beschikbaar te stellen.

Wanneer wij een datalek hebben, zijn wij verplicht dit binnen 72 uur te melden bij de autoriteit persoonsgegevens. Heb jij nu een mogelijk datalek bij ons ontdekt? Meld dit dan zo snel mogelijk bij info@lougwarffum.nl . Vermeld in je mail de gegevens waarmee wij met jou in contact kunnen komen en beschrijf kort het (mogelijke) datalek.

Heb je vragen of opmerkingen over deze verklaring dan horen wij dit graag. Je mag dan een mail sturen naar info@lougwarffum.nl

Loug houdt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze verklaring.

LOUG WARFFUM
Juffer Marthastraat 1
99789 EG Warffum
KvK 75613085
Telefoon: 06 06 214 383 75
Email: info@lougwarffum.nl

Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt.

Back To Top